حضور شرکت توزین صدر در نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط در مرکز نمایشگاهی برج میلاد تهران یکم تا چهارم اسفند ۹۵

خانه/اخبار گروه صنعتی صدر/حضور شرکت توزین صدر در نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط در مرکز نمایشگاهی برج میلاد تهران یکم تا چهارم اسفند ۹۵
  • نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط

حضور شرکت توزین صدر در نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط در مرکز نمایشگاهی برج میلاد تهران یکم تا چهارم اسفند ۹۵

حضور شرکت توزین صدر در نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط در مرکز نمایشگاهی برج میلاد تهران

درباره نویسنده: