نمایندگان صدر در استان آذربایجان شرقی

خانه/نمایندگان گروه صنعتی صدر/نمایندگان صدر در استان آذربایجان شرقی

نمایندگی تبریز – جناب آقای علیزاد

تلفن ثابت : ۰۴۱۳۲۸۲۳۱۳۳ / فکس : ۰۴۱۳۲۸۴۳۲۲۷

تلفن موبایل : ۰۹۱۴۱۱۴۹۷۳۳

آدرس ایمیل : [email protected]

آدرس وبسایت : www.alizadshop.com

آدرس : تبریز خ منجم روبه روی مسجد قره داش تجهیزات فروشگاهی علیزاد

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی مراغه – جناب آقای امینی

تلفن ثابت : ۰۴۱۳۷۲۲۰۹۳۵ / فکس : ۰۴۱۳۷۲۲۰۹۳۵

تلفن موبایل : ۰۹۱۴۱۷۷۰۱۵۵

آدرس ایمیل :

آدرس وبسایت :

آدرس : آذربایجان شرقی مراغه کمربندی شرقی روبروی کوی فرهنگیان فروشگاه امینی

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی تبریز– جناب آقای عابدینی

تلفن ثابت : ۰۴۱۳۲۸۴۵۰۷۴/ فکس : ۰۴۱۳۲۸۴۵۰۷۴

تلفن موبایل : ۰۹۱۴۴۱۳۶۹۱۲

آدرس ایمیل : [email protected]

آدرس وبسایت :

آدرس : تبریز خیابان بهار شرقی روبروی نمایندگی اسنوا

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات