نمایندگان صدر در استان خراسان جنوبی

خانه/نمایندگان گروه صنعتی صدر/نمایندگان صدر در استان خراسان جنوبی

نمایندگی بیرجند – جناب آقای گل نگری

تلفن ثابت : ۰۵۶۳۲۲۱۳۱۰۰ / فکس : ۰۵۶۳۲۲۱۳۱۰۰

تلفن موبایل : ۰۹۱۵۳۶۱۰۱۵۰

آدرس ایمیل :

آدرس وبسایت :

آدرس : بیرجند ،خیابان حکیم نزاری ،حد فاصل ۸ و ۱۰

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات