نمایندگان صدر در استان قزوین

خانه/نمایندگان گروه صنعتی صدر/نمایندگان صدر در استان قزوین

نمایندگی قزوین – جناب آقای امامی محمدی

تلفن ثابت : ۰۲۸۳۲۲۴۳۳۵۶ / فکس : ۰۲۸۳۲۲۴۳۳۵۶

تلفن موبایل : ۰۹۱۲۲۸۲۳۹۲۳

آدرس ایمیل :

آدرس وبسایت : www.tarazelectronic.ir

آدرس : قزوین خ البرز خ جابربن حیان روره روی فضای سبز

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی قزوین – جناب آقای دولت خوانی

تلفن ثابت : ۰۲۸۳۳۵۵۰۵۰۰ / فکس : ۰۲۸۳۳۵۵۰۵۰۰

تلفن موبایل : ۰۹۱۲۱۸۱۰۸۲۰

آدرس ایمیل :

آدرس وبسایت :

آدرس : قزوین خ کوروش نبش کوچه مهدی فرجنب آژانس تک نمایندگی صنایع پندر.

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات