نمایندگان صدر در استان مازندران

خانه/نمایندگان گروه صنعتی صدر/نمایندگان صدر در استان مازندران

نمایندگی ساری – جناب آقای علیپور

تلفن ثابت : ۰۱۱۳۳۳۲۸۸۸۶ / فکس : ۰۱۱۳۳۳۲۸۸۸۶

تلفن موبایل : ۰۹۱۱۱۱۱۹۵۹۹

آدرس ایمیل : [email protected]

آدرس وبسایت :‌ www.mazandtozin.com

آدرس : ساری خ جمهوری پاساژ انوش فروشگاه علیپور

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

عاملیت  آمل – جناب آقای جورسرا

تلفن ثابت : ۰۱۱۴۳۴۱۱۶۱ / فکس :

تلفن موبایل : ۰۹۱۱۳۲۵۶۲۲۵

آدرس ایمیل :

آدرس وبسایت :‌

آدرس : مازندران، آمل، خیابان امام رضوان،  رضوان ۵۱، میزان تراز

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی ساری – جناب آقای یداله پور

تلفن ثابت : ۰۱۱۳۳۲۳۲۷۱۳ / فکس :

تلفن موبایل : ۰۹۱۱۳۱۴۲۸۳۹

آدرس ایمیل :

آدرس وبسایت :

آدرس : ساری بلوار کشاورز کشاورز ۲۸

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی چالوس – جناب آقای پورحسین

تلفن ثابت : ۰۱۱۵۲۲۱۸۱۲۳ / فکس : ۰۱۱۵۲۲۱۸۱۲۳

تلفن موبایل : ۰۹۱۱۱۱۳۰۶۴۴

آدرس ایمیل : [email protected]

آدرس وبسایت :

آدرس : چالوس بازار خ عاشورا روبه روی دبیرستان شهید بخشی

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات