نمایندگان صدر در استان کرمان

خانه/نمایندگان گروه صنعتی صدر/نمایندگان صدر در استان کرمان

نمایندگی کرمان – جناب آقای سلطانی نژاد

تلفن ثابت : ۰۳۴۳۲۲۲۳۳۹۰ / فکس : ۰۳۴۳۲۲۲۷۷۱۱

تلفن موبایل : ۰۹۱۳۱۴۱۷۸۷۴

آدرس ایمیل : [email protected]

آدرس وبسایت :‌

آدرس : کرمان خ امام نرسیده به میدان قرنی ساختمان پیام صنایع پند

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی کهنوج – جناب آقای طالبی فرد

تلفن ثابت : ۰۳۴۴۳۲۰۷۴۸۶ / فکس :

تلفن موبایل : ۰۹۱۳۲۴۹۱۶۷۳

آدرس ایمیل : 

آدرس وبسایت :‌

آدرس : کرمان کهنوج روبروی اداره برق یخچال سازی مدرن

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات