به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم در سال ۲۰۱۶ میلادی به نقل از سایت “القدس العربی” مسافران، به اقدام این شرکت که مسافران را قبل از سوار شدن به هواپیما، وزن می کرد به وزارت حمل و نقل امریکا شکایت کردند.
پیش از این نیز در همین سال، این شرکت هواپیمایی خدمات رزرو صندلی را لغو کرده بود و به جای آن تلاش کرده بود مسافران را با توجه به وزنشان طوری در هواپیما جای دهد که همه جای هواپیما از وزن یکسانی برخوردار شود.
این شرکت در آن زمان گفته بود که این کار را به منظور تأمین سلامت هواپیما و جلوگیری از بروز هر گونه خطر احتمالی انجام می دهد. اما یکی از مسافران در واکنش به اظهارات این شرکت گفته بود: “معلوم است که این شرکت موضوع سلامت و ایمنی راا بهانه خواهد کرد. اما آیا ما در تمام سال های گذشته با خطر مسافرت می کردیم؟”
دیگر مسافران نیز این ایده را نژادپرستانه توصیف کرده بودند و از این کار احساس رضایت نداشتند.
اما این پرونده در نهایت به نفع شرکت هواپیمایی هاوایی بسته شد مضاف بر این که چنین نتیجه ای راه را برای تکرار این ایده برای دیگر شرکت های هواپیمایی باز می کند.

در صورتی که این ایده در کشورمان ایران نیز اجرایی شود ، فروش ترازوهای مناسب فرودگاه ها از رونق خوبی برخوردار خواهد شد.