نماینده آذربایجان شرقی

نمایندگی تبریز - جناب آقای علیزاد

آدرس : تبریز – خیابان منجم – روبه روی مسجد قره داش – تجهیزات فروشگاهی علیزاد.

تلفن ثابت : ۰۴۱۳۲۸۲۳۱۳۳

تلفن همراه : ۰۹۱۴۱۱۴۹۷۳۳

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات