نمایندگان کرمان

نمایندگی کرمان – جناب آقای سلطانی‌نژاد

آدرس : کرمان – خیابان امام – نرسیده به میدان قرنی – ساختمان پیام صنایع پند.

تلفن ثابت : ۰۳۴۳۲۲۲۳۳۹۰

تلفن همراه : ۰۹۱۳۱۴۱۷۸۷۴

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی سیرجان – جناب آقای زینعلی

آدرس : کرمان – خیابان امام – نرسیده به میدان قرنی – ساختمان پیام صنایع پند.

تلفن ثابت : ۰۳۴۳۲۲۲۳۳۹۰

تلفن همراه : ۰۹۱۳۱۴۱۷۸۷۴

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات