نمایندگان قزوین

نمایندگی قزوین – جناب آقای امامی محمدی

آدرس : قزوین – خیابان البرز – خیابان جابربن حیان – روربه‌روی فضای سبز.

تلفن ثابت : ۰۲۸۳۲۲۴۳۳۵۶

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۸۲۳۹۲۳

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی قزوین – جناب آقای دولت خوانی

آدرس : قزوین – خیابان کوروش – نبش کوچه مهدی‌فر – جنب آژانس تک – نمایندگی صنایع پندر.

تلفن ثابت : ۰۲۸۳۳۵۵۰۵۰۰

تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۸۱۰۸۲۰

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات