نمایشگر صندوق مکانیزه

خانه/نمایشگر صندوق مکانیزه
  • نمایشگر دوم
  • نوع : VFD
  • اندازه : ۳×۴۲
  • قابلیت تنظیم ارتفاع
  • پایه های تنظیم شونده
  • هماهنگ با نرم افزار های تخصصی