• تکنولوژی لیزری
  • تعداد اسکن: ۲۷۰ اسکن در ثانیه
  • فاصله ی خواندن: تا ۴۵ سانتی متر
  • دارای پایه
  • مقاوت در برابر ضربه: از فاصله ۵ متر ip-45
  • حالت خواندن: در سه حالت اتوماتیک –سیکلی- تک کلیدی
  • کنتراست:۱۲۰۰۰/۵۰۰۰ lux
  • پورت ارتباطی: usb/ ps2