• تکنولوژی لیزری
  • تعداد اسکن: ۱۰۰ اسکن در ثانیه
  • فاصله ی خواندن: تا ۲۵ سانتی متر
  • دارای پایه
  • کنتراست:۱۲۰۰۰/۵۰۰۰ lux
  • پورت ارتباطی:  usb/ ps2