• دارای درجه حفاظت: IP68
• از سری لودسل های خاص
• دارای کلاس دقت: C2 , C3
• ساخته شده از: Stainless Steel
• لودسل به ظرفیت: ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ تن
• دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر