• دارای درجه حفاظت: IP68
• دارای کلاس دقت: C3 , C4
• ساخته شده از: Stainless Steel
• از سری لودسل های خمشی و برشی
• دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
• دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر
• لودسل به ظرفیت: ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ،۳۵۰ ، ۵۰۰ کیلوگرم