•دارای درجه حفاظت: IP68
•دارای کلاس دقت: C3 , C4
•از سری لودسل های فشاری
•ساخته شده از: Stainless Steel
•دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
•لودسل به ظرفیت: ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ تن
•دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر