نمایشگر مشتری VFD

نمایشگر مشتری VFD

  • نمایشگر دوم
  • نوع : VFD
  • اندازه : ۳×۴۲
  • قابلیت تنظیم ارتفاع
  • پایه های تنظیم شونده
  • هماهنگ با نرم افزار های تخصصی

توضیحات

این نمایشگر به دو صورت پایه دار و بدون پایه با قابلیت تنظیم پایه در می آید که با توجه به اینکه کیس فروشگاهی صدر جایگاه این نشانگر را دارد باعث میشود براحتی بر روی کیس نصب شود و بصورت گردان به هر سمتی چرخید شود.