نمایندگان همدان

نمایندگی همدان – جناب آقای فرهانی

آدرس : خیابان شهدا – میدان مفتح (میدان پروانه ها) – جنب شهرداری منطقه ۳ – ساختمان فراهانی صنایع آسیا.

تلفن ثابت : ۰۸۱۳۲۶۶۹۹۰۹

تلفن همراه : ۰۹۱۸۸۱۱۹۸۵۳

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی ملایر – جناب آقای پیر حیاتی

آدرس : ملایر – ابتدای خیابان اراک – فروشگاه پیرحیاتی.

تلفن ثابت : ۰۸۱۳۲۲۵۵۹۱۹

تلفن همراه : ۰۹۱۸۸۵۲۱۱۰۴

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات