جهت همکاری با گروه صنعتی صدر اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

میزان تحصیلات (الزامی)

ناحیه سکونت (الزامی)

حوزه فعالیت
فروشخدماتاداریتولیدالکترونیک

توضیحات

ارسال فایل