نمایندگان خوزستان

نمایندگی شوشتر - جناب آقای جلودار زاده

آدرس : شوشتر – خیابان شریعتی غربی – ساختمان جلوداری – فروشگاه جلوداری.

تلفن ثابت : ۰۶۱۳۶۲۲۶۱۷۹

تلفن همراه : ۰۹۱۶۶۲۱۷۸۴۳

  • نمایندگی فروش

نمایندگی اهواز – جناب آقای آریان منش

آدرس : اهواز – کمپلو – خیابان انقلاب – خیابان شهید براتی (قصرشیرین سابق) – بین خیابان نامی و انقلاب – جنب مجتمع مسکونی رویا.

تلفن ثابت : ۰۶۱۳۳۷۹۷۲۸۱

تلفن همراه : ۰۹۱۶۳۰۴۶۱۹۴

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی دزفول – جناب آقای تقی نژاد

آدرس : دزفول – خیابان شهید بهشتی – بین خیابان مدرس و نظامی – پلاک ۱۳۲ – فروشگاه ترازو و باسکول ولیعصر.

تلفن ثابت : ۰۶۱۴۲۲۳۳۱۸۷

تلفن همراه : ۰۹۱۶۳۴۴۱۰۱۸

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات