نمایندگان خراسان رضوی

نمایندگی مشهد – جناب آقای سلیمی

آدرس : مشهد – بلوار مصلی – نبش مصلی ۸ – پاساژ ایرانمهر – واحد۱۹.

تلفن ثابت : ۰۵۱۳۳۶۸۸۰۰۶

تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۱۹۹۱۴۸

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی مشهد – جناب آقای تقوی نصر

آدرس : مشهد – میدان امام خمینی – نبش خیابان امام خمینی ۶۱.

تلفن ثابت : ۰۵۱۳۸۵۵۸۸۵۰

تلفن همراه : ۰۹۱۵۱۰۱۷۳۲۴

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی مشهد – جناب آقای شبانی

آدرس : مشهد – بلوار مصلی – نبش مصلی ۲۱ – فنی مهندسی صدر.

تلفن ثابت : ۰۵۱۳۳۶۷۰۱۰۶

تلفن همراه : ۰۹۱۵۹۰۸۳۷۹۴

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی تربت حیدریه – جناب آقای نجاتیان

آدرس : تربت حیدریه – خیابان فردوسی – فردوسی ۶۸ – پلاک ۱۴.

تلفن ثابت : ۰۵۱۵۲۲۲۹۱۲۶

تلفن همراه : ۰۹۱۵۹۶۶۰۲۶۰

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی نیشابور – جناب آقای سید آبادی

آدرس : نیشابور – بلوار بعثت – بعثت ۳۱.

تلفن ثابت : ۰۵۱۴۲۲۵۰۸۴۱

تلفن همراه : ۰۹۱۵۱۵۱۴۷۰۱

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی مشهد – جناب آقای مظفریان

آدرس : مشهد – بلوار دستغیب – دستغیب ۳۵ – مجتمع تک طبقه ۳ – واحد ۳.۲۰.

تلفن ثابت : ۰۵۱۳۱۰۷۷

تلفن همراه : ۰۹۱۵۲۴۰۰۳۱۳

  • نمایندگی فروش