ترازوی پرینتردار

مزایای ترازوی پرینتردار نسبت به ترازوی ساده تولید بارکداستاندارد کالای [...]

باتری ترازو

باتری ترازو باتری ترازو باتری ترازو در ترازو فروشگاهی و [...]

ترازوی فروشگاهی

ترازوی فروشگاهی برای توزین دقیق در فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیردکالاهایی که در فروشگاه ها وزن میشوند با حجم کم و ظرفیت پایین بوده و از نظر گرمی نیز دارای ارزش مادی می باشند از این رو استفاده از ترازو با دقت بالا نیاز هر فروشگاهی می باشد.

Go to Top